אודות רזי אותיות הא-ב

כאשר אלוקים ברא את האותיות,עם ישראל קרא בהם שמות.
בכל אות מאותיות האלף בית חבוי קוד, עוצמה וכוח אנרגטי. האמונה גורסת-
שכשאלוהים ברא את העולם הוא ברא את האותיות כקודים.בכל קוד כזה טמון כוח רוחני שונה ובאמצעות צרוף הקודים, הוא יצר מפתחות של אנרגיה כזו או אחרת. כל אות דומה לנורה המכילה בתוכה סוג אחר של צבע, גוון, אנרגיה ופוטנציאל קוסמי. הכוח הרוחני העומד מאחורי האות מקנה לה את הגוון בהתאם לניקוד ולהגיהה. מתוך זה ניתן להבין עד כמה אותיות שמו של אדם בעל משמעות. משפיע על המציאות, על גורלו ואורחות חייו.  22 האותיות, הן כחומר גלם ביד הבריאה. ערוץ תקשורת ישיר בנינו לבין היקום. חכמי התלמוד ייחסו חשיבות גדולה לשמירה על אותיות העבריות. לדברי חז"ל, אחד הדברים שבזכותם נגאלו בני ישראל ממצרים, היה שלא שינו את שמם.

עשרים ושתיים האותיות ניתנו על פי סדר מסוים,
ולכך משמעות נשגבת ומיוחדת במינה. על פי האמונה קדם הא"ב לבריאה. האותיות עצמן היו כלי עזר ביד האל כדי לברוא את העולם. האל הוא שצירף ואיחד את הציוויים, הפסקאות והמילים לכדי מימוש רצונותיו.
כך גם קורה במוחו של האדם. על ידי פירוט המחשבות שלנו במילים הנוצרות באמצעות אותיות, אנו מצליחים להביא את הרעיונות והרצונות שלנו לידי מימוש.יש המפרשים את הפסוק הראשון של ספר בראשית כפסוק המגלם בתוכו את המשמעות של צירוף כל אותיות הא"ב. המילה "את" המופיעה בפסוק "בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ" מורכבת מא', שהיא האות הראשונה באלפבית, ומת', האות האחרונה בו. כלומר המילה "את" מסמלת את מכלול היקום וכל אשר בו, את השלמות וההוויה הקוסמית שאין בה מתום.

 

מכיוון שלאותיות ישנה משמעות קוסמית רוחנית,
הרי שכל צירוף חדש שלהן, שינוי של הסדר או חילוף שלהן גורם למילים להשתנות לא רק מבחינת משמעות, אלא גם מבחינת ההוויה שהן מייצגות. כל סידור חדש שכזה מקנה להן כוחות אחרים.
צורתה הגראפית של האות, שם האות, מקומה  בסדר האותיות וערכה הגימאטרי נקבעו על ידי האל ומידיו ניתנו לעם ישראל. זו הסיבה שההלכה כה מקפידה שהכיתוב של האותיות בספרי התפילה יהיה מושלם. על כל אות ואת להיכתב ללא כל פגם. אסור שיהיה עיוות או שוני בכל ספרי הקודש, בתורה, בתפילין ובמזוזות. יש לכתוב את האותיות ללא מתום. אם נפל בדרך כתיבתן פגם, ולו הקטן ביותר, הרי שהדבר יכול לפסול את היצירה כולה. עקרון זה מקודש ממש וכל השמטה של אות, תוספת של אות, שינוי סדר האותיות או החלפה ביניהן פסולה.

 

אותיות השם "הן יחידת כוח בעלת השפעה,
אשר משפיעות על עיצוב אישיותו של האדם. לכל אות האנרגיה והסיפור האישי שלה. כל אות מעניקה ותורמת את ההוויה וסיפור שלה לסיפור השלם הנוצר על ידי מחרוזת אותיות - על ידי השם. הסיפור הזה מהווה השראה אשר מלמד כל אדם על הייחודיות, האיכויות והסגולות אשר טמונים עמוק בנפשו של האדם, על נטיות הלב ונטיות השכל המוטבעות בו ועל מכלול היכולות, המסוגלות והכישורים שעשויים לבוא לידי ביטוי בכל מישורי חייו של האדם:


האותיות נתפסות כבעלות ערך של קדושה,
נסוכה בהן טוהרה. בשל כך אין בתורה אות שאין לה משמעות עמוקה, ואין אות או מילה מיותרת. הן מדודות וסדורות באופן שלא ניתן לוותר על אף תו ותיבה. גם לצליל של האותיות ולצירוף העיצורים והתנועות למילים, יש משמעות מיוחדת. הדרך שבה מתגלגלות האותיות והמילים לאוזננו והדרך שבה הן מתפרשות על ידי השומע על פי צלילן, גורמות להן להקרין מתוכן על השומע. הן יוצרות תחושות שונות, ומעוררות בשומע רגשות שונים. הצליל מקנה לאותיות ולמילים את הגוון שלהן, ואת הכוח שלהן. צירוף מסוים של הברות ותנועות בונות את המילה, צובע אותה בצלילים ומקנה לה את העוצמה שלה. ישנם צירופי תנועות היוצרים מילים "חזקות" שיש בהן סגולות המקרינות כוח.יש מילים שהצליל שלהן נותן תחושה של חוסן, של עוז ויכולת גדולה. לעומת זאת יש צירופי תנועות היוצרים במצלול של המילים תחושה שהן קלילות, נעימות, מלטפות או עדינות.

 

עיצורים כמו פ',ע',ח',ק',ז'
הם עיצורים כבדים הגורמים לשומע הקשרים למילים בעלות כוח ועוצמה. לעומת זאת צלילן של אותיות כמו ה',א',ב',ד',ל' יוצר תחושה של קלילות ועדינות.
האותיות וצירופיהן יוצרים את המילים המשמשות תבניות. אל תוך התבניות האלה אנו מוזגים את המחשבות וההרהורים שלנו לכדי משפטים המובנים לזולת.המילים הן אמצעי המקשר אותנו אל העולם. הן מקנות לנו את היכולת לתקשר עם סביבתנו ולהביע את הרעיונות שלנו באופן שנהיה מובנים ונהירים לאנשים שאיתם אנו באים במגע. באמצעות מילים אנחנו מסוגלים להעביר מסרים, לבקש בקשות ולהביע את רצונותינו לכלל מימוש.מלבד אמצעי להעברת אינפורמציה ומסרים, משמשות המילים לעיתים גם כמטרה עצמה.הן מקשטות את עולמנו בצורה של פיוטים, שירים ויצירות ספרותיות שבהן הן באות לידי ביטוי לא רק בהעברת הרעיון או המחשבה, אלא משמשות בעצמן כשחקניות הראשיות באופן שבו הן מצורפות זו לזו.

 

22 האותיות הן  "צינורות המקשרים בין האל במרומים ובין בני האדם",
בין העליונים ובין התחתונים.
אותיות עבריות אלו נחשבות כקדושות וכבעלות כוחות מיוחדים לא רק בעיניי יהודים ודוברי עברית, אלא גם בעיניי בני עמים ודתות אחרים. כל אות מורכבת מאותיות אחרות אשר מורכבות גם מאותיות אחרות, כמו תשבץ מילים גדול – אותיות בתוך אותיות. כל פרט מקושר לאותיות התורה, וכל בני האדם נכללים באותיות התורה.
ספר היצירה המיוחס לאברהם אבינו טוען ואומר שכשאלוהים ברא את העולם, הוא השתמש באותיות ככלי כדי לברוא את העולם, וכל הבריאה היא צלילים שהאותיות יוצרות.אם אנו נמצאים במקום שקט או נמצאים במקום רגוע בלילה, אנו שומעים צליל דק ביותר ש"מצלצל" באוזניים. זהו הצליל של הבריאה. יש אנשים ששומעים זאת כל היום וכל הזמן (השמש גורמת לכך שצליל זה ישמע פחות במשך היום).כל מערכת הכוכבים, הפלנטות, שניים עשר המזלות, היקום והגלקסיות מושפעים מאותיות.

 

כל אות מזוהה עם אחד מיסודות הטבע
כל אדם מורכב מתמהיל של יסודות הטבע, לפי שמו. כל יסוד מזוהה עם תכונות, כישורים, קווים להתנהגות ודפוסי חשיבה.
לכל קבוצת >> יסודות תכונות וכישורים המאפיינים את היסוד, ואשר משפיעים גם על גלגל המזלות האסטרולוגי.חשיבות מרובה לניתוח לפי יסודות הטבע.

 

לדוגמא:

יסוד האש >> מסמלת את האנרגיה של תופעות החומר ומדגישה: אנרגטיות, נמרצות, שמחת חיים ועוד....

יסוד האדמה >> מסמלת את הגשמי ואת הקליטה באמצעות החושים. היא מדגישה: עקביות, מעשיות, רצינות, קפדנות, יסודיות ועוד....
יסוד האוויר >> מסמל את ההיבט הרוחני מבחינת חשיבה, תקשורת, תנועה. מקנה: כישורים אינטלקטואלים, כושר הסתגלות ועוד....

יסוד המים >> מייצגים את עולם הרגשות, את הנפש, את הזורם, את האינסטינקטים ומקנים: רגישות לזולת ולעצמי, אמפטיה, אינטואיציה, דמיון ועוד....

 
כוחן של האותיות
הוא כמו מעצמה גרעינית, הוא יכול להגן ולחזק, ויכול להרוס ולשבור.
וכפי שנאמר "חיים ומוות ביד הלשון" "בעשרה מאמרות נברא העולם", אמרות המבטאות את הכוח בשפה העברית שבלשון הקודש.האות מרמזת על כוח רוחני הן בביטויה, צורתה או חשבונה המספרי, הגימטרייה שלה. "בדבר ה' שמיים נעשו ברוח פיו כל צבאם". חכמת האותיות כל אות מהווה אינפורמציה בסיסית מקורית.כל אות אוצרת בתוכה, חכמה,כוח, עצמה  ויכולות  הקשורות להתהוות היקום כולו. האותיות נחשבות לד.נ.א של כל ההוויה כמו שרים של מעלה אשר כל העצמה האלוהית עוברת דרכן. הן בריות-קודש.

 

אהבת את הנושא?
רוצה לקבל מאמרים בנושא רזי האותיות? הירשם עכשיו ותקבל את המאמרים החדשים הורוסקופ טיפים ועוד ישירות לתיבה שלך.  להצטרפות לחץ כאן...

 

לומדים רזי האותיות ברמה גבוהה וייחודית . . .

רזי האותיות מכילים ידע רב במפת אישיותך כלי רב עצמה להיוועצות וקבלת החלטות. ניתן לקבל ידע זה על ידי השתתפות במפגש אישי בקליניקה בכרמיאל, בהרצאות, בקורסים, בסדנאות בהשתלמויות, בסמינרים ובימי עיון.


לפרטים נוספים ולהרשמה בנושא »
 
רזי האותיות: צור קשר כאן...
להשתתפות כמתנדב/ת לעבודת תזה ומחקר בקבוצות הלימוד: צור קשר כאן

 

 

 
בנימה אישית | אודות מזל | מאמרים| הורוסקופ | טפסים וסילבוס | גלריית תמונות | מאגרי מידע | תוכנת נומרולוגיה | רשימת תפוצה | קורסים והשתלמויות | הרצאות וסדנאות | סופר ויז'ין אסטרולוגיה | נומרולוגיה כירולוגיה | קלפי טארוט בחירת שמות רזי האותיות | הורוסקופ שבועי |
הורוסקופ יומי | הנחיית קבוצות ופרזנטציה  | הנחיית קבוצות טיפוליות אבחון מפות לידה אימון טיפולי זוגי  ייעוץ והכוונה צור קשר
  

      
         לבחירתכם מרכזי לימוד באזורים בהם אני מרצה ומלמדת בארץ ובחו"ל; 
תל אביב * חיפה * כרמיאל * יישובי משגב  * כפר ורדים * חצור הגלילית  *ברוקלין, ארה"ב * טורונטו, קנדה    

© החומר המובא באתר זה הינו קניינה הרוחני של מזל אהרוני מ- 1995 וכל הזכויות באתר שמורות.
אין להעתיק, לשכפל להפיץ או לעשות שימוש מסחרי בתוכן האתר ללא אישור בכתב.

Powered by Artvision | Truppo Websites