תנאי שימוש באתר מזל אהרוני

אתר זה מיועד לקבלת אינפורמציה לשימושך האישי. עם כניסתך לאתר עליך להבין שכניסתך לאתר ושימוש בו כפופים לתנאים המפורטים להלן ("תנאים") ולכל החוקים הרלוונטיים. על ידי כניסה וגלישה באתר הנך מסכים ללא הגבלה ו/או הסתייגות לתנאים. שימושך או התחברותך לכל חומר שהוא באתר אסור לחלוטין פרט למקרים המותרים על פי התנאים כהגדרתם. השימוש באתר ובכל הקישורים החיצוניים ממנו הוא על אחריותך הבלעדית בלבד מתוך בחירתך החופשית. ("בעלת האתר") הינה הבעלים הרשומים באיגוד האינטרנט הישראלי.

תנאים:

עליך להבין שכל דבר שאתה תראה ו/או תקרא באתר מעוגן בזכויות יוצרים ולא ניתן להשתמש בו ללא הרשאה כתובה מבעלת האתר, פרט למותר לפי התנאים או למופיע בטקסט באתר. אנו לא ערבים ואיננו מתחייבים ששימושך בחומר המוצג באתר לא יפגע בזכויותיהם של צד שלישי כלשהו. אין לראות בחומר כלשהו המוצג באתר כדבר המעניק בהשלכה, השתק או בצורה אחרת הרשאה להשתמש בכל קניין רוחני השייך לבעלי האתר ו/או לצד ג' כלשהו (לרבות וללא הגבלה לפטנט, סימן רשום, סימן מסחר, זכויות יוצרים או סוד מסחרי).

אין להוריד (Download) את החומר המוצג באתר לכל מטרה שהיא, בכפוף לכיבוד זכויות כל היוצרים ו/או כל זכות אחרת הנמצאת בחומר ו/או כמצוין באתר. אינך יכול להפיץ, לשנות, להעביר לשימוש חוזר, לשלוח בדואר ו/או להשתמש בחומר במובא באתר, לרבות המלל, התמונות, העיצוב,הדמויות, והאודיו והווידיאו למטרות אישיות, ציבוריות ו/או מסחריות.

זכויות היוצרים באתר הנם בבעלות האתר מזל אהרוני. שימוש בעיצוב האתר או בתמונות , או בתכנים אלו על ידך, או על ידי מי מטעמך ובהרשאתך, אסור אלא אם ניתנה הרשאה מפורשת בתנאים אלו, או במקום אחר באתר.כל שימוש בלתי מורשה בעיצוב בתמונות ו/או במלל עלול להוות הפרת חוקים בגין זכויות יוצרים, סימני מסחר, חוק הגנת הפרטיות וכן חוקים ותקנות רלוונטיים. לידיעתך,בעלת האתר תפעיל את כל האמצעים העומדים לרשותה במסגרת החוק לשם שמירה קפדנית על זכויותיה הקניינים, לרבות פניה לערכאות משפטיות ככל שיידרש.

סימני המסחר, הלוגו וכן כל סימן אחר המוצג באתר בין אם הם רשומים ובן אם לאו ("סימני המסחר") הנם סימני מסחר בבעלות מלאה של האתר מזל אהרוני. כל שימוש שאינו מורשה במובא באתר אין לראות בו כהענקת זכות כלשהי לרבות רישיון לשימוש בסימן מסחר, הן באופן ישיר והן באופן עקיף, אלא באישור מראש ובכתב מטבע ו/או מבעל הזכויות באתר.

התחברותך לאתרים שנוספו לאתר או לכל אתרים מקושרים אחרים היא על אחריותך הבלעדית. באתר קיימים קישורים (לינקים) לעמודים שונים באתרים חיצוניים ברשת האינטרנט. האתר אינו מפרסם את התכנים בעמודים אלה ואינו שולט או מבקר אותם. עצם ההפניה לאותם עמודים ע"י האתר אינו מהווה ערובה לאמינותם, עדכניותם, או חוקיותם של אותם תכנים. האתר אינו  אחראי לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש או ההסתמכות על אותם תכנים. האתר אינו מתחייב כי הקישורים (לינקים) שיימצאו בו יהיו תקינים ויובילו את הגולש לאתרי אינטרנט פעילים. האתר רשאי להסיר או להוסיף קישורים, הכול לפי שיקול דעתו הבלעדי.

אין בעלת האתר מתחייבת לדיוקו של המידע. בעלת האתר לא תשא באחריות לכל פעולה שננקטה ושהתבססה על המידע שהוצג באתר, וכל משתמש מסכים שהכניסה לאתר והשימוש בו הוא על אחריותו הבלעדית. בעלי האתר לא ישאו בחבות ו/או אחריות לכל שגיאה ו/או מחדל בתוכנו של האתר.

שימושך והגלישה באתר הנם על אחריותך הבלעדית. בעלי האתר ו/או כל צד אחר המעורב בבניית האתר בכל צורה שהיא, אינם אחראים לכל נזק ישיר ו/או עקיף, מקרי, תוצאתי ו/או עונשי הנובע מכניסה לאתר שימוש בו ו/או בתוכנו. מבלי להגביל את האמור לעיל, כל דבר באתר מסופק לך כמות שהוא("AS IS") ללא אחריות מסוג כלשהו, בין במישרין ובין בעקיפין.

בעלת האתר לא תשא בשום אחריות, ולא תהה חשופה לתביעה כלשהי עבור כל נזק העלול לפגוע בציוד המחשב ו/או כל פריט אחר שבו ו/או וירוסים העלולים להרוס או לשבש את פעולת המחשב כתוצאה מכניסתך לאתר ו/או לאתרי הקישור המופיעים באתר וכן הורדת קבצים של חומר המופיע באתר לרבות נתונים, מלל, תמונות, ווידיאו, אודיו וכיוצ"ב.

כל תקשורת או כל חומר שאתה מעביר לאתר בדואר אלקטרוני או בכל דרך אחרת לרבות נתונים כלשהם, שאלות, הערות, תגובות, הצעות וכו' יחשב ויטופל כחומר שאינו חסוי ואינו בבעלות הגולש. כל דבר שאתה מעביר או שולח בדואר אלקטרוני, ניתן להשתמש ע"י בעלי האתר ו/או חברות קשורות שלה לכל מטרה, לרבות אך ללא הגבלה, שחזור, גילוי, העברה, פרסום, שידור, או דיוור. בנוסף לכך, בעלי האתר רשאים להשתמש בכל רעיון, הסכם ידע, טכניקות, הנמצאות בכל אמצעי תקשורת לכל מטרה שהיא, לרבות, אך ללא הגבלה, פיתוח, יצור, שיווק ומכירת מוצרים על ידי שימוש ברעיונות אלה, הסכמי ידע ו/או טכניקות.

בעלת האתר רשאית בכל עת לבדוק את התנאים ולעדכן אותם בהתאם לצורך. הנך מחויב בכל העדכונים ועל יש לפנות באופן תקופתי לעמוד זה בכדי לבדוק התנאים בהם הנך מחויב. בעלת האתר מתפעלת אתר זה כשירות לקהילת האינטרנט. האתר נבנה ועוצב במטרה לספק מידע כללי בתחום האסטרולוגיה ושאר התחומים.... אתר זה לרבות קישורים לאתרים אחרים אינם מיועדים לתת יעוץ מכל סוג שהוא, להשקעה, לשידול מכל סוג שהוא לרכישת מוצרים או שירותים פיסיים או וירטואליים.

 
בנימה אישית | אודות מזל | מאמרים| הורוסקופ | טפסים וסילבוס | גלריית תמונות | מאגרי מידע | תוכנת נומרולוגיה | רשימת תפוצה | קורסים והשתלמויות | הרצאות וסדנאות | סופר ויז'ין אסטרולוגיה | נומרולוגיה כירולוגיה | קלפי טארוט בחירת שמות רזי האותיות | הורוסקופ שבועי |
הורוסקופ יומי | הנחיית קבוצות ופרזנטציה  | הנחיית קבוצות טיפוליות אבחון מפות לידה אימון טיפולי זוגי  ייעוץ והכוונה צור קשר
  

      
         לבחירתכם מרכזי לימוד באזורים בהם אני מרצה ומלמדת בארץ ובחו"ל; 
תל אביב * חיפה * כרמיאל * יישובי משגב  * כפר ורדים * חצור הגלילית  *ברוקלין, ארה"ב * טורונטו, קנדה    

© החומר המובא באתר זה הינו קניינה הרוחני של מזל אהרוני מ- 1995 וכל הזכויות באתר שמורות.
אין להעתיק, לשכפל להפיץ או לעשות שימוש מסחרי בתוכן האתר ללא אישור בכתב.

Powered by Artvision | Truppo Websites